Prodej nemovitostí

//

Ceny nemovitostí neustále stoupají, což je pro jejich majitele značnou výhodou. Nyní je vhodná doba nemovitost prodat nebo pronajmout. Zdánlivá jednoduchost prodeje či nájmu se však může pořádně vymstít! Například prodej nemovitosti často zahrnuje velké finanční částky a uzavírání mnohdy spletitých smluv. Využití právních služeb je pak více než žádoucí! Díky odborným službám zkušeného advokáta si můžete být jisti, že jsou všechny náležitosti smluv i právního jednání v pořádku, ocenění je adekvátní ke stavu nemovitosti a vaše finance jsou až do momentu převodu v bezpečí.

Jak postupovat při prodeji či pronájmu nemovitosti?

Jedním z nejdůležitějších dokumentů, potřebných pro prodej nemovitosti, je kupní smlouva. Jedná se o soukromoprávní smlouvu, která upravuje převod vlastnického práva k nemovitosti prodávajícího na kupujícího. Prodávajícímu vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě (nemovitost) a kupujícímu vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. Kupní smlouva musí obsahovat zákonné náležitosti, aby byla platná a účinná. Jedná se zejména o jednoznačnou identifikaci smluvních stran nebo stanovení kupní ceny. Jako advokát s mnohaletou praxí v oblasti prodeje nemovitostí mohu připravit kupní smlouvu vám šitou na míru.

Nemovitost také můžete pronajmout. K tomuto slouží nájemní smlouva, která musí opět obsahovat všechny potřebné náležitosti. Vytvořím nájemní smlouvu přesně dle vašich požadavků. Mohu vám poradit, jak postupovat v případě zvyšování nájemného, prodlužování či ukončení nájemní smlouvy. Poskytujeme také právní poradenství a služby týkající se vystěhování neplatícího nájemníka nebo řešení jiných problémů, které mohou vzniknout.

Zejména u firem, zabývajících se developerskou činností, se velmi často setkávám se situací, kdy je potřeba provést převod obchodního podílu. I v tomto případě je nezbytné vypracování písemné smlouvy o převodu s úředně ověřenými podpisy. Ve smlouvě musí být standardně obsažena výše úplaty a způsob jejího určení a další náležitosti.

Tyto smlouvy se stávají planými a účinnými dnem jejich uzavření. Vyjma nezbytných náležitostí však smlouvy často obsahují i zvláštní ujednání stran či odkaz na obchodní podmínky, které nemusí být laikovi hned jasné. Vždy se tedy vyplatí alespoň konzultovat danou smlouvu s advokátem, který může odhalit rizika či upozornit na některá problematická ustanovení – smluvní pokuty, termíny a lhůty apod.

Jak prodej či nákup nemovitosti pojistit?

Ať už nemovitost kupujete nebo prodáváte, jistě je pro vás důležité, aby vše proběhlo hladce, rychle a bez rizik. Existuje proto několik možností, jak se chránit a pojistit pro případné budoucí problémy. Jedním z řešení je smlouva o smlouvě budoucí, což je často nepostradatelný mezikrok v jednání o kupních smlouvách zahrnujících velké finanční částky. Tyto typy smluv se poté po boku rezervačních smluv a dalších specifických smluv vyskytují i v jiných oblastech práva. Smlouvy o smlouvě budoucí dokládají dohodu stran o uzavření budoucí (kupní či nájemní)smlouvy. Prodávající i kupující se tak mohou ujistit, že k prodeji v budoucnu skutečně dojde a že jejich vůle uzavřít smlouvu je vážná a skutečná.

Pokud chcete mít své finance po celou dobu prodeje pod kontrolou, je pro vás ideální sjednání advokátní úschovy. Služba spočívá v otevření speciálního bankovního účtu, na který kupující zašle smluvenou kupní cenu. Advokát poté částku přepošle prodávajícímu až v momentě, kdy bude celý proces úspěšně dokončen a nemovitost bude převedena. Pro převod nemovitosti totiž nestačí jen pouhé uzavření kupní smlouvy, ale také zapsání nového vlastníka do katastru nemovitostí! Obě strany jsou tak právně chráněny.

Darovanému koni…

Nemovitost je možné na nového vlastníka přepsat také pomocí darovací smlouvy. Ta se od té kupní smlouvy liší zejména absencí úplatnosti. Dárce tak projevuje štědrost vůči obdarovanému a může darovat třeba i celý svůj majetek. Ani darovací smlouvy však nejsou tak jednoduché! Zákon poskytuje dárci celou řadu prostředků ochrany v případě, že obdarovaný například projeví nevděk.

Poslední krok k vlastnictví nemovitosti

Máte již podepsanou kupní smlouvu, avšak vlastníkem stále nejste? Patrně je to proto, že jste zatím nepodali návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti do veřejného seznamu. V kupní smlouvě by standardně mělo být uvedeno, kdo návrh na vklad nemovitosti na katastr podá a kdo uhradí vzniklý poplatek. Návrh na zahájení vkladového řízení je v dnešní době možné řešit jak osobně či poštou, tak elektronicky pomocí online aplikace katastru nemovitostí. Aplikace vám ušetří práci díky načtení všech potřebných údajů přímo z katastru.

Nejste si jisti, že tohle všechno zvládnete sami? Ozvěte se nám na email či na telefon a my vás bezpečně provedeme celým procesem.

Nabízíme právní konzultace i poradenství.

Advokátní kancelář
JUDr. Martin Halahija
třída Kpt. Jaroše 1844/28
602 00 Brno

Obchodní právo
Trestní právo
Občanské právo
Rodinné právo
Pracovní právo